Videre træning i ÅcH

Når man har gennemført et begynderkursus i ÅcH, og bestået den efterfølgende optagelsestest, kan man få plads på et C-hold, hvor man kan arbejde videre med de ting, man har lært på begynderkurset, og dertil lære en række spændende, nye øvelser. Man bliver almindeligt medlem af klubben og kan fortsætte med at træne med sin hund på et af klubbens hold, så længe som man ønsker.

En del bliver 'bidt' af hunde-arbejdet, og fortsætter med at træne med hunden hele dens liv. Selvom den grundlæggende hverdags-lydighed er på plads efter relativt kort tid, er det overordentlig sundt og godt for hunden at fortsætte med at lære nye ting, og bruge både hjerne og næse på en fornuftig måde. Det giver hunden udfordringer og indhold i tilværelsen, det styrker det gode forhold mellem hunden og dens menneske - og begge parter får godt med frisk luft og motion, samt kontakt med en masse ligesindede to- og firbenede.

Og der er nok at arbejde med i de programmer, vi træner i. Efter C-klassen er der yderligere tre klasser, B, A og Elite, hvor øvelserne bliver stadig mere omfattende og krævende.

Der arrangeres konkurrencer i alle fire klasser, hvor man kan få afprøvet sin hunds og sine egne færdigheder og måske endda have fornøjelsen at få en pokal med hjem. Konkurrencerne bliver både holdt hjemme i vores egen klub, og ude i andre DcH-klubber rundt om i Østjylland/Jylland, samt i resten af landet.

Oprykning fra en klasse til den næste kræver, at man i mindst to konkurrencer opnår et vist antal point.

Øvelserne i de forskellige klasser er dels en række lydighedsøvelser, som hunden skal udføre præcist og villigt i samarbejde med føreren, dels tre forskellige 'næse'-øvelser, hvor hunden bruger sin fantastiske lugtesans til at løse opgaver som at følge spor, og finde 'tabte' genstande eller mennesker der er 'blevet væk'.

Her følger en kort beskrivelse af de mest centrale elementer i de forskellige øvelser (for nærmere detaljer, se konkurrenceprogrammet):

Lineføring/fri ved fod
Hunden lærer at gå/være 'på plads' tæt op ad hundeførerens venstre ben, og at følge hundeføreren præcist og opmærksomt i gang, løb, temposkift, vendinger og opstandsninger. Øvelsen er en dressur-øvelse, der udføres i korte, koncentrerede forløb, så det er ikke en god idé at bruge øvelsen til bare at få hunden til at gå pænt i snor - det skal den naturligvis også lære, men de to ting trænes hver for sig.
Fra B-klassen og opefter udføres øvelsen uden line.

Dæk - sit - stå
Hunden skal hhv. dække, sitte og stå på kommando, og blive i stillingen, mens hundeføreren går væk, indtil han/hun går tilbage til hunden, eller kalder den til sig.
I de højere klasser udføres øvelserne i gang eller løb.
I A- og Eliteklassen er der tillige 'gruppe-dæk', hvor flere hunde dækkes af på række, og ligger i hhv. 5 og 10 minutter, mens hundeførerne er ude af syne.

Apport
Hunden lærer at hente en apportpind eller -buk af træ, og aflevere den siddende foran føreren.
I A- og Eliteklassen bruges to apporter af forskelligt materiale, der skal kastes efter hinanden, eller samtidig i hver sin retning.

Spring
Hunden lærer at springe frem og tilbage over et ca. 1 m højt springbræt med skrå sider.
I B-klassen laver hunden en apportøvelse hen over springbrættet, og i A- og E-klassen springes der på et højere bræt, og hunden skal stå eller sitte med apporten før den springer tilbage og afleverer den til føreren.

Fremadsendelse
Hunden lærer at løbe fremad i en lige linie i den retning, føreren sender den, dække på kommando og blive liggende, indtil den kaldes ind igen.
Øvelsen er først med i konkurrenceprogrammet i B-klassen, hvor hunden skal løbe 20 skridt ud. I A- og Eliteklassen skal den løbe hhv. 30 og 40 skridt.

Rundering/eftersøgning
Hunden lærer at finde en mere eller mindre skjult person, og blive ved vedkommende og give hals, indtil føreren kommer ud og henter hunden. Hunden gør for at få en belønning (f.eks. en bold eller nogle godbidder), og der er derfor intet aggressivt i 'bevogtningen'.
I C-klassen bliver hunden sendt direkte ud til 'figuranten' (personen), der er delvis synlig for hunden, mens den i B-klassen først sendes ca. 25 skridt i én retning, hvor der ikke er nogen figurant, og så kaldes tilbage og sendes i den modsatte retning, hvor den så finder figuranten, ofte ved at den får fært af ham/hende, når den løber forbi det sted, vedkommende er skjult.
I A- og Eliteklassen er figuranterne gemt i et større område, som hunden skal gennemsøge. Hundeføreren går midt gennem området og sender hunden 40-50 skridt ud, skiftevis til den ene og den anden side. Hunden skal løbe nogenlunde lige, komme tilbage når der bliver fløjtet, og så skal den bruge sin næse hele vejen, så den får fært af de skjulte figuranter, som den så skal blive ved og halse, til føreren kommer og henter den.

Halsgivning for genstand
I A- og Eliteklassen skal hundene kunne finde og halse ad en større genstand, som f.eks. en taske eller en gasflaske. Der skal være fært på genstandene, dvs. nogen skal have rørt ved dem for nylig, og det er denne fært, hundene lærer at reagere på. Genstanden skal 'bevogtes' på samme måde som en figurant. I A-klassen er det en øvelse for sig, mens genstanden i Eliteklassen er gemt ude i eftersøgningsarealet.

Spor
Hunden lærer at følge et spor, hvor en person har gået hen over f.eks. en mark. Det er vigtigt, at hunden følger sporet meget præcist, både på lige strækninger og gennem vinkelrette knæk på sporet, og i de højere klasser også gennem spidse vinkler. Undervejs på sporet ligger der et antal små genstande, som hunden skal finde og samle op eller påvise ved f.eks. at dække når den finder dem. Spor kan ligge på meget forskelligt underlag, både græs, stubmark, bar jord m.m.
Spor er først med som konkurrenceøvelse i B-klassen, hvor det er 1 time gammelt, 200 skridt langt, med to vinkelrette knæk. I de høje klasser er det væsentligt længere og vanskeligere - i Eliteklassen er det 2 timer gammelt, 1000 skridt langt, og har en del knæk og spidse vinkler.

Frit søg
I det frie søg skal hunden finde en eller flere mindre genstande (f.eks. en pung, en handske eller en sko) inde i et afgrænset stykke naturområde, et 'felt'. Hunden arbejder løs, dvs. uden snor, og hundeføreren må ikke gå ind i feltet.
I C-klassen er feltet 20 x 20 skridt, og der er én genstand, som hunden skal finde og komme ud og aflevere til føreren. Op gennem klasserne bliver feltet større og der bliver flere genstande - Eliteklassens felt er 70 x 70 skridt, og der er fire genstande, der skal findes.


Måske lyder denne liste af meget, og det kan godt være svært at forestille sig, at ens egen hund nogensinde kan lære så mange og så svære øvelser. Men alle øvelserne bygges op lidt efter lidt, så man løbende kan mærke, at der sker fremskridt - og det er jo ikke mindst selve arbejdet med at lære hunden nye ting, der er spændende og lærerig for hundeføreren. Og enormt spændende og udviklende for hunden!

 

 

 


Århus civile Hundeførerforening, 14-04-2004