Til kommende sporlæggere i sporlægger centralen.

 

 
 

 

For at være med i sporlægger centralen i Kreds 3 kræves det, at du stiller dig til rådighed, og er aktiv minimum 2 gange på en konkurrencesæson.

 

Du har krav på kørepenge (statens højeste takst) fra den lokalforening, du hjælper.

 

Du får hvert år tilbud om at deltage i sporlæggerkursus/efteruddannelse og mødes med dine kolleger.

 

Du får tilsendt et afkrydsningsskema hvert halve år, som skal returneres til den ansvarlige for sporlægger centralen.

 

Du bliver, senest 10 dage før en konkurrencedag kontaktet af den lokalforening, som har brug for din hjælp.

 

Den arrangerende lokalforening er ansvarlig for, at arealer, evt. hjælpere og de fornødne markeringsstokke m.m. er til rådighed.

 

Du får en gang om året en godtgørelse fra sporlægger centralen.

 

Derudover lover vi motion og masser af frisk luft.

 

 

 

Interesserede er meget velkommen til at kontakte mig for at få mere info.

 

 

Venlig hilsen

Knud Lykke Rasmussen.

Tlf. 4026 8603

 

 

 

 

Nyheder

Sponsorer